چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب در انتشارات ما 1-تنظیم قرارداد در این مرحله ابتدا قراردادی بین نویسنده (شما ) و ناشر (ما) بسته می شود . دوستانی که در تهران زندگی می کنند می توانند به صورت حضوری تشریف بیاورند و اما کسانی که در شهرستان هستند نگران نباشند چرا که ما شرایط چاپ کتاب را برایشان به صورت آسان فراهم کردیم و اصلا به حضور فیزیکی نیازی نیست . یعنی قرارداد را بصورت غیر حضوری منعقد […]